logoBits of Freedom

2015

Jaarverslag

2015

Volledig verslag (PDF)
Download PDF

2015

Jaarrekening (PDF)
Download PDF
lees nu onze grootste prestaties van het afgelopen jaar

Hoogtepunten in 2015

Going grassroots

Going grassroots. De beweging rondom Bits of Freedom is het afgelopen jaar niet alleen veel verder gegroeid, maar ook veel actiever geworden. Vorig jaar bedankten we ongeveer 50 vrijwilligers in ons jaarverslag. Dit jaar zijn we 125 mensen dankbaar voor hun hulp. Onze vrijwilligers zetten succesvolle projecten op zoals de Internetvrijheid Toolbox, de Mobiele Wasstraat, de lokale afdeling Bits of Groningen en de ludieke viering van de geboortedag van George Orwell.

Duizenden verdedigen zichzelf met Internetvrijheid Toolbox

Met het groeiend bewustzijn over privacyproblemen stijgt ook de vraag naar praktische manieren die mensen kunnen gebruiken om zichzelf beter te beschermen. Daarom maakten 30 vrijwilligers samen de Internetvrijheid Toolbox, hét adres voor vragen over privacy, vrijheid en veiligheid online. Met praktische adviezen en tips, maar ook met directe links naar applicaties en software die wél respectvol met gegevens omgaan. Op 5 mei, de dag van de lancering, werd de site al door 3.283 bezoekers bezocht, in het hele jaar zelfs 25.601 keer.

Massale weerstand tegen sleepnet geheime dienst

In augustus lanceerden we een website waarmee we het makkelijker maakten om te reageren op het conceptvoorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Toen de consultatie in september afliep was al duidelijk dat er 557 openbare reactie waren ingediend. Dat was op zich al een record. Later bleek dat het er in totaal —dus inclusief de niet-openbare reacties— meer dan 1.100 waren. Het is duidelijk: er is massale weerstand tegen het massale sleepnet voor de geheime diensten.

Big Brother Awards verbreekt records

De afgelopen Big Brother Awards verbraken we weer een aantal records. Er werden 274 nominaties door het publiek ingediend en meer dan 600 bezoekers waren aanwezig in de grote zaal van de Stadsschouwburg Amsterdam. Ook kwamen voor het eerst beide winnaars de prijs in persoon ophalen. Naast de Amsterdamse korpschef Aalbersberg, was dat minister Plasterk, waarmee het de eerste keer was dat een bewindspersoon naar de awards kwam. Overigens was hij niet lang daarvoor ook de gastspreker tijdens een van onze ‘boffels’.

Minister gevraagd om een 'visie op privacy'

Na het aftreden van minister Opstelten wilden we zijn opvolger er aan het begin van zijn ambtsperiode ervan doordringen dat een visie op privacy hoognodig is. Daarom startten we de campagne ‘Visie op Privacy’. We vormden een coalitie van 32 partijen die minister Van der Steur in een open brief daartoe opriepen. Deze brief werd daarna nog eens door 1.300 mensen online ondertekend. Kort daarna nodigde de gloednieuwe minister van Veiligheid en Justitie ons uit om de urgentie persoonlijk toe te komen lichten.

Nieuwe Europese privacyregels

Sinds 2012 werkte Europa aan een Privacyverordening, die alle nationale wetten direct zou vervangen. En eind vorig jaar werden die onderhandelingen dan ook echt afgerond. De uitkomst: er zijn kansen gemist om ook voor de toekomst de privacy beter te beschermen, maar ondanks de ongekende lobbystorm is de essentie wel gered. Op grond van een Wob-verzoek onderzochten we de lobbydocumenten die de Nederlandse regering over de verordening ontving. De analyse van die 167 documenten hebben we beschreven in onze serie ‘Lobby-tomie’ blogposts.

Bevrijdingsdag in het teken van internetvrijheid

Op 5 mei waren we ook offline actief. Tijdens het bevrijdingsfestival bemanden we samen met 10 vrijwilligers onze Mobiele Wasstraat. Bezoekers stonden in de rij om in 4 stappen hun mobiele telefoon op te schonen en te bevrijden van ongewenste pottenkijkers.

Spotlight op datahandelaren

Samen met De Correspondent zetten we de spotlights op het werk van de circa 180 Nederlandse datahandelaren. Er werd duidelijk dat deze bedrijven veel informatie over ons hebben, maar dat ze vaag blijven over hoe ze daadwerkelijk aan die informatie komen. Hebben we wel toestemming gegeven? Informatie wordt over en weer verkocht en het is voor jou totaal niet meer te overzien waar je gegevens zich bevinden. Daarnaast bleek het moeilijk te zijn om inzicht te krijgen in hoe die gegevens worden gecombineerd. Je hebt weliswaar een profielscore, maar die wordt hoogst zelden met je gedeeld.

Weerstand tegen het hackvoorstel groeit

In het staartje van 2015 werd het voorstel voor de Wet computercriminaliteit III dan eindelijk naar de Tweede Kamer gestuurd. Hoewel we teleurgesteld waren dat het nog steeds een hackvoorstel bevat, waren we prettig verrast over hoe vaak onze consultatie-inbreng werd aangehaald in zowel de Memorie van Toelichting (19 keer) als door de Raad van State (4 keer). Sommige onderdelen van het voorstel zijn naar aanleiding van onze inbreng ook daadwerkelijk aangepast.

Bewaarplicht onklaar gemaakt

In maart stelde de rechtbank Den Haag de Wet bewaarplicht buiten werking. Daarna waren providers niet meer verplicht om van iedereen gegevens over het communicatiegedrag en de locatie te bewaren. Zowel onze Twitter-timeline als de champagnekurk knalden die dag. Grote complimenten dus aan de procespartijen die deze rechtszaak aanspanden.

Financiële groei

Ook op financieel gebied was er goed nieuws. We verwelkomden vijf nieuwe bedrijfssupporters, die in totaal voor 13.000 euro per jaar toezegden. We ontvingen in 2015 bijna 60% meer geld van bedrijfssupporters dan in 2014. We ontvingen 13.500 extra van individuele supporters, met een groei van iets meer dan 8% is die steun inmiddels meer dan 180.000 euro per jaar waard.

1.100

reacties op het wetsvoorstel voor de geheime diensten

25.601

bezoekers van de Internetvrijheid Toolbox

Nieuwe donateurs

€ 13.556

groei inkomsten van individuele donateurs

Do your bit

word zelf donateur van Bits of Freedom

Nieuwsbrief

ontvang het laatste nieuws van Bits of Freedom

125

vrijwilligers die ons hebben geholpen
Download de poster